12 januari 2016

Door:

ZUIDBROEK – De KWPN-goedgekeurde Edinburgh greep in Zuidbroek ‘eindelijk’ de overwinning in de Blom Hengstencompetitie. Zowel in Ermelo als in Roosendaal stonden Edinburgh en Kristian Houwen op de derde plaats, maar in Zuidbroek bekroonden ze hun potentie met een zege. Edinburgh werd in 2009 geveild op Veulenveiling Prinsjesdag.

Fokkers Evert Meijer en Gerard Lindeboom uit Dalfsen fokten Edinburgh – zoon van Vleut uit de Darco-dochter Olympic Queen. Trouwe investeerder op Prinsjesdag Jos Althuijzen schafte de Vleut-zoon aan op de veulenveiling en heeft de uitermate getalenteerde neef van Tyson nu in mede-eigendom met Jos Houwen. Zowel op vier- als op vijfjarige leeftijd won Edinburgh onder Kristian Houwen de KNHS/KWPN Hengstencompetitie en ook dit jaar zal Edinburgh als één van de favorieten de finalewedstrijd in Den Bosch ingaan. Opvallend gegegeven is ook dat Edinburgh zowel in 2014 als in 2015 de hengstencompetitiewedstrijd in Zuidbroek won!
“Het werd wel weer eens tijd”, lachte Kristian Houwen na zijn overwinning met Edinburgh. “Heel mooi dat Edinburgh hier weer heeft gewonnen, het is een ontzettende meewerker.”

Veulenveiling Prinsjesdag feliciteert de fokkers Gerard Lindeboom en Evert Meijer, de ruiter Kristian Houwen en de eigenaren Jos Althuijzen en Jos Houwen met dit geweldige resultaat!

The KWPN approved Edinburgh ‘finally’ took home the victory in the Blom Stallion Competition at Zuidbroek yesterday evening. Both in Ermelo and in Roosendaal, Edinburgh and Kristian Houwen ended up in third place, but in Zuidbroek they proved their enormous talent with a victory. Edinburgh was auctioned at Foal Auction Prinsjesdag in 2009.

Breeders Evert Meijer and Gerard Lindeboom from Dalfsen bred Edinburgh – a son of Vleut out of the Darco-daughter Olympic Queen. Loyal investor at Prinsjesdag Jos Althuijzen acquired the Vleut-son at the foal auction and nowadays the extremely talented cousin Tyson is co-owned by Jos Houwen.
Edinburgh and Kristian Houwen won the KNHS/KWPN Stallion Competition at both the age of four and five and this year, Edinburgh will again be entering the finals in Den Bosch as one of the favorites for the championship. A remarkable fact is that Edinburgh already won the stallion competition in Zuidbroek in both 2014 and 2015!
“It became about time”, Kristian Houwen laughed after his victory riding Edinburgh. “It is great that Edinburgh has won here again, it is an real fighter.”

Foal Auction Prinsjesdag congratulates the breeders Gerard Lindeboom and Evert Meijer, the rider Kristian Houwen and owners Jos Althuijzen and Jos Houwen with this wonderful result!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *